FANDOM


HousenkaAGoukakyuuB

Translation: Fire Release Technique, The Art of Fire Release.

Type: Ninjutsu.

Element: 100px-Nature Icon Fire.svg

Hand Seals: Tiger.

Rank: C.

Description: Using the seal of the tiger, the user turn his chakra into fire and releases it from the mouth.

Variations:

Users: Uchiha Clan, Mt. Myoboku Toads, Hatake Kakashi, Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Asuma, Jiraiya, Mitarashi Anko, Orochimaru, Roshi, Kyuubi no Youko, Yonbi no Saru, Nibi no Nekomata, Nii Yugito, Han, Gobi no Irukauma, Yamashiro Aoba, Many Others.

Classification Edit

JutsuNinjutsuKatonRank-C